Inpakdag materiaalsets MobieZ in Twello

26 oktober 2018

In Twello is er afgelopen week hard gewerkt aan het inpakken van deze materiaalsets die volgende week gaan rouleren tussen 10 sportaccommodaties in de gemeente Voorst. De materiaalsets worden samengesteld op basis van de leerlijnen balanceren, springen en mikken. Naast de standaard materialen wordt elke leerlijn verrijkt door toevoeging van eigentijdse materialen zoals: skates, Airtracks en boogschieten. Een aantal aanwezigen over hun verwachtingen van MobieZ:
 

‘’Met het MobieZ concept hopen we dat kinderen meer interesse krijgen voor de verschillende (trend)sporten. De gemeente Voorst organiseert naschoolse activiteiten met o.a. het materiaal van MobieZ. Door kinderen tijdens de gymlessen enthousiast te maken, verwachten wij dat ze ook na school gaan deelnemen aan de activiteiten’’ - Theo Deijk, Manager St. Koepel Voorst
 

‘’Wij hopen dat we door het gebruik van MobieZ de lessen leuker kunnen maken met activiteiten die kinderen uitdagen. Met al het materiaal kunnen we optimaal wisselen. Door de kinderen zelf in te schakelen bij het maken of veranderen van bewegingssituaties, leren ze spelenderwijs!’’ - Chris Johnson vakleerkracht SKBG
 

‘’Doordat het aanbod breder is binnen elk bewegingsthema wordt de bewegingsintensiteit hoger. En dat willen we toch; meer kinderen in beweging. Door deze grote variatie wordt de creativiteit van lesgevers en kinderen gestimuleerd. Zo wordt de gymles uitdagender en spannender’’ – Christiaan Wesche vakleerkracht Accres
 

MobieZ gemeente Voorst

MobieZ gemeente Voorst

MobieZ gemeente Voorst

MobieZ gemeente Voorst