Nieuwe leskaarten

24 juni 2019

Met MobieZ willen we kinderen in het basisonderwijs kennis laten maken met aantrekkelijke materialen. Materialen die passen bij ontwikkelingen in de beweegcultuur en die kinderen in staat stelt om met plezier vaardiger te worden. Dan gaat het niet alleen om de materialen maar ook om de uitvoering van de activiteiten. Bij elke MobieZ activiteit is een leskaart gemaakt. En die worden elk jaar kritisch bekeken. Dit jaar zijn er weer een aantal leskaarten vernieuwd.

Boogschieten

Met de komst van nieuwe bogen die perfect passen bij de middenbouw, zijn de leskaarten voor boogschieten aangepast. Daarmee komt er een nog logischer opbouw; de eagle eye voor de onderbouw, de compacte blauwe boog voor de middenbouw en de 'echte' zwarte boog voor de bovenbouw. Zo is er voor elke groep passend materiaal om succes te beleven bij deze aantrekkelijk mik-activiteit.

Zelfverdediging

Bij boksen en trap- en stootvormen komt een stukje techniek kijken. Dat vormde de basis voor de oude leskaarten. Kinderen leerden heel veel maar het was wel wat statisch. In de nieuwe leskaarten zijn de activiteiten in een circuitvorm opgebouwd. Dat geeft veel meer dynamiek en kinderen bewegen intensiever.

Bewegen op muziek

Iedereen kent wel de dansjes die bij Koningsdag gedaan worden. Ze kennen een simpele opbouw zodat ierdereen deel kan nemen. De nieuwe leskaarten 'Bewegen op muziek' zijn op eenzelfde wijze opgebouwd. Snel aan de slag, hoge bewegingsintensiteit en de bovenbouw kan een eigen dans maken.

Na de aanpassingen zijn alle nieuwe leskaarten zijn direct toegankelijk voor alle MobieZ gebruikers.

MobieZ dansen

 

Doorsturen

Uw gegevens
Naam *
E-mailadres *
Ontvanger
Naam ontvanger *
E-mailadres ontvanger *
Toelichting