Eerste MobieZ lustrum

28 november 2019

Vijf jaar geleden deden in Deventer geruchten de ronde over wel hele gave gymlessen met nieuwe materialen. Het bleek om de pilot te gaan van Nijha en Sportbedrijf Deventer waarbij geëxperimenteerd werd met roulerende materiaalsets vol met eigentijds sport- en spelmateriaal. En dat met als doel om vernieuwing in sportaccommodaties sneller van de grond te krijgen. Na de pilot waren de reacties van groepsleerkrachten, vakleerkrachten én kinderen zo enthousiast dat MobieZ als voorwaardig pakket op de markt is gebracht.

MobieZ succesvol

Nu, 5 jaar verder, bereiken we met MobieZ wekelijks ruim 10.000 leerlingen. Leerlingen die enthousiast raken over nieuwe activiteiten en die zelfs de stap maken naar een vereniging omdat ze bij de MobieZ activiteiten kennisgemaakt hebben met judo in échte judopakken op en échte judomat. En daar zijn we trots op. Want dat was precies wat we 5 jaar geleden voor ogen hadden; kinderen enthousiasmeren zodat ze ook buiten de gymlessen actief blijven en plezier beleven aan bewegen.

 

Ondersteuning voor groepsleerkrachten

Doel van MobieZ was, naast het brengen van eigentijdse materialen in de gymlessen, om bij elke activiteit een leskaart beschikbaar te hebben. En dat is gelukt, sterker nog, in de afgelopen 5 jaar zijn diverse leskaarten aangepast op basis van ervaringen en zijn er video’s toegevoegd om snel een goed beeld te krijgen van de activiteit. En dan helpt de groepsleerkrachten enorm.

 

Vooruitlopen op het nieuwe curriculum Bewegen en Sport

Het voorstel voor een nieuwe curriculum Bewegen en Sport ligt bij het ministerie. Het oude curriculum is ruim 13 jaar oud en sinds die tijd is er in de beweegcultuur veel veranderd.
En of we een vooruitziende blik gehad hebben; in het concept van het nieuwe curriculum staan veel ingrediënten die ten grondslag liggen aan MobieZ: breed en gevarieerd aanbod, aansluiting op de beweegcultuur, activiteiten van buiten naar binnen halen. Dat geeft ons het vertrouwen dat nog veel meer gemeenten, sportbedrijven en schoolbesturen MobieZ in overweging gaan nemen

 

MobieZ vernieuwing

MobieZ staat voor innovatie en invulling geven aan trends die interessant zijn voor het onderwijs. Dat betekent dat ook de inhoud van de MobieZ materiaalsets aan verandering onderhevig is. Het MobieZ kernteam bekijkt jaarlijks welke ontwikkelingen er zijn en hoe die van invloed zijn op MobieZ. Soms zijn het leskaarten die een update verdienen, soms  blijkt een instructievideo wenselijk en nu is het tijd voor het vertalen van een aantal ontwikkelingen naar materialen voor de MobieZ materiaalsets. Eén van die ontwikkelingen betreft digitalisering. Er komen steeds meer ondersteuningsmaterialen beschikbaar die ook interessant zijn voor de gymles. En daarin gaat MobieZ voorzien.smart discs

Doorsturen

Uw gegevens
Naam *
E-mailadres *
Ontvanger
Naam ontvanger *
E-mailadres ontvanger *
Toelichting